Gran Duo: Carlo Aonzo mandolino - Giulio Plotino violino

Duomo di Savona, Savona